Sommartider på HFAB

Nu är det sommartider och våra områdeskontor har endast morgonöppet. Under sommaren prioriterar vi akuta fel som påverkar fastighetens funktion, tillgänglighet och säkerhet. 

Morgonöppet på våra områdeskontor

Under sommaren kommer vi att ha begränsade öppettider på våra områdeskontor. Från och med den 1 juli till och med den 12 augusti har vi öppet måndag-fredag mellan klockan 07.00-08.00 för besök.

Felanmälan

Akut felanmälan, det vill säga fel som påverkar fastighetens funktion, tillgänglighet och säkerhet, kommer att prioriteras.

Exempel på akut felanmälan är:

· Vattenläckor

· Skador på lås, portar och ytterdörrar

· Stillastående hissar

· Lägenheten saknar el och är strömlös.

Felanmälan som inte är akut kommer under sommaren att ha en längre återkopplingstid.

Övriga ärenden

Vi kommer som vanligt att ta emot ansökan om direktbyten, förtur, överlåtelse och andrahandsuthyrning samt förfrågningar kopplat till underhållsfonden. Återkoppling i dessa ärenden kommer att ske från och med vecka 33.

Trevlig sommar!

Customer service