Driftstörning vid bokning av tvättstuga via Mina Sidor

Just nu kan du inte boka tvättid på Mina Sidor. Vi arbetar för att lösa detta så fort som möjligt.

Du kan fortfarande boka tvättid via bokningstavlan som tillhör din tvättstuga. Tack för din förståelse! 

Uppdateringar i HFAB:s riktlinje för uthyrning

HFAB:s riktlinje för uthyrning uppdaterades den 1 september 2023. Här följer en sammanfattning av ändringarna:

  • Som sökande kan du bara få en lägenhet via näringslivsförtur om du har en tillsvidareanställning inom kommun, region eller statlig instans inom Halmstads kommun. Du får inte heller ha varit folkbokförd i Halmstads kommun de senaste två åren och ska idag bo inom ett icke pendlingsbart avstånd.
  • HFAB kan numera hyra ut lägenheter med korttidskontrakt. Med korttidskontrakt menas att HFAB skriver tidsbestämda kontrakt på lägenheter där du som hyresgäst inte får besittningsskydd. Lägenheterna med korttidskontrakt ligger i fastigheter som ska ingå i en större renovering (förnyelse) alternativt i fastigheter som ligger i närheten av fastigheterna som ska renoveras. Korttidskontrakten ska på detta vis underlätta både för våra hyresgäster och våra förnyelseprojekt.

  • Vid förnyelseprojekt har HFAB numera mandat att göra avsteg från riktlinjen för uthyrning utifrån vad som tas fram i respektive projektbeslut.
Customer service