Störningar i kabeltv-sändningen

Under onsdagen den 7 juni har flera av våra hyresgäster haft störningar i kabeltv-sändningen. Vi har kontaktat Tele2 för felsökning och nu ska sändningen fungera igen. Har du fortfarande problem med din tv-sändning? Då kontaktar du Tele2 direkt för att göra en felanmälan.

Tack för ditt tålamod!

Uppdateringar i HFAB:s riktlinje för uthyrning

HFAB:s riktlinje för uthyrning uppdaterades den 14 april 2023. Här följer en sammanfattning av ändringarna:

 

 • Har du en betalningsanmärkning från de senaste tolv månaderna får du inte söka en lägenhet som är dyrare än din nuvarande.
 • Om du har en pågående skuldsanering måste du som sökande visa att du har en inkomst som är dubbelt så hög som din månadshyra efter skatt. 
 • Du måste ha en gällande hemförsäkring.
 • HFAB skriver inte in någon ny hyresgäst på befintligt avtal under boendetiden. Skulle det inträffa något speciellt så kan vi godkänna en överlåtelse till andra parten om grundkraven uppfylls.
 • Om du har en misskött relation med HFAB förlorar du dina köpoäng från avflyttningsdagen. Du får själv gå in och aktivera kön igen. 
 • Falska intyg och felaktiga uppgifter räknas som en misskött relation till HFAB.
 • Skälen för att ansöka om andrahands- och direktbyten är förtydligade.

 • Eventuella anmärkningar och skulder som uppkommer vid direktbyten ska vara reglerade innan nya avtal skrivs.
 • Som sökande kan du bara få en lägenhet via näringslivsförtur om jobbet är en 100-procentig tjänst inom ett yrke där det råder kompetensbrist i Halmstads kommun. Samma regler gäller även för komplementbostad.
 • Du som söker förtur vid hot och våld ska ha varit folkbokförd i Halmstads kommun det senaste året. Det ska även finnas en pågående insats på enheten för våld i nära relation på socialförvaltningen i Halmstads kommun. Vi har ändrat detta för att kunna hjälpa dig i ett tidigt skede.
 • HFAB utgår ifrån vår värdegrund och vårt varumärkeslöfte när vi gör våra bedömningar.

  Vår värdegrund är ”Vi utvecklas tillsammans” och ”Vi tänker nytt och hållbart”.

  Vårt varumärkeslöfte är ”Vi skapar hem för bättre liv idag och imorgon. Vi erbjuder alla en förenklad vardag, ett bekymmersfritt boende och ett hem för alla skeden i livet. Våra kunder känner sig trygga och omhändertagna, deras behov driver vår utveckling. Vi är ansvarstagande och nyskapande och möter våra kunder med servicekänsla.”
Customer service