Innan du flyttar in

Hemförsäkring
Du ska alltid ha en hemförsäkring. Skulle du råka ut för brand, inbrott eller annan förstörelse och saknar hemförsäkring får du ingen ersättning för det förstörda eller försvunna.

Adressändring
Om du vill ha din post är det viktigt att du gör en adressändring när du flyttar. Det gör du enklast på www.adressandring.se eller genom att ringa Svensk Adressändring på tel: 020-97 98 99. Uppge ditt lägenhetsnummer (Lantmäteriets). Obs! Om du flyttar in i en nyproducerad lägenhet anmäler du adressändring på skatteverket.se

Elabonnemang
Du ansvarar själv för att teckna och avsluta abonnemang för din hushållsel. I vissa lägenheter levererar HFAB varmvatten och el. Kostnad för förbrukad el/varmvatten kommer att debiteras via hyresavin. Se baksidan på ditt hyresavtal vad som gäller för din lägenhet. 

Customer service