Förebygg våld i nära relationer

Har du någon gång hört oroande ljud inifrån grannen och inte vetat hur du ska agera? Nu ingår HFAB ett samarbete med Halmstads kommuns socialtjänst och Polisen för att hjälpa grannar att förebygga våld i nära relationer.

Genom att knacka eller ringa på hos grannen kan du störa och stoppa pågående våld.

Våld i nära relationer klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg för att agera. Policyn uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.

– Vi på HFAB tycker att det här är ett väldigt bra initiativ och vill självklart vara med och samarbeta i frågan, säger Veronica Kursell, förvaltare Boinflytande på HFAB. HFAB:s del i initiativet är att sprida informationen ut till hyresgästerna i bostadshusen.

– Genom att knacka eller ringa på hos grannen kan du störa och stoppa pågående våld. Du behöver inte stå kvar vid dörren. Vill du inte ingripa själv går det bra att ta med sig en annan granne när man knackar på. Upplevs situationen som akut eller hotfull ska du ringa 112, säger Monica Nyqvist Ling, förvaltare Boinflytande på HFAB.

Arbetet påbörjas under september och kommer då att starta successivt på Vallås, Oskarström och vissa centrala adresser för att sedan spridas vidare ut i alla HFAB:s fastigheter.

– Det handlar inte så mycket om HFAB i sig, utan vi ska se till att grannarna vågar ta initiativ. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något, säger Veronica Kursell.

Customer service