Hyresgästenkäten 2023 – vår kundundersökning

Det är viktigt för oss att du trivs hemma. Genom att svara på vår hyresgästenkät hjälper du oss att förstå hur vi på bästa sätt skapar hem som du och andra vill leva i, både idag och imorgon. Vi utgår ifrån dina svar när vi fortsätter utvecklingsarbetet i just ditt område.

HFAB:s hyresgästenkät är uppdelad. Vartannat år skickas den ut till hälften av alla hyresgäster, vartannat år till den andra hälften. I år är det dags för dig som inte fick möjlighet förra året.

Varför behövs en hyresgästenkät?

Vi vill vara en nyskapande, trygg, omtänksam och ansvarstagande hyresvärd. Hur väl vi lyckas behöver vi hela tiden mäta, så att det inte bara blir tomma ord. Hur vi står oss i konkurrensen med andra bostadsbolag är också viktigt att veta.

Metoden för kundundersökningen som skickas ut används av bostadsbolag i hela Sverige. Det innebär att vi kan jämföra vårt resultat med andra aktörers, både i Halmstad och utanför kommungränsen.

Så genomförs undersökningen

Hälften av alla hushåll i HFAB får ett utskick från undersökningsföretaget AktivBo, som upphandlats för att göra kundundersökningen. De hanterar hela processen och garanterar att du som hyresgäst är helt anonym när du svarar. Varje enkät får en personlig kod för att kunna kopplas till vad hyresgäster i specifika fastigheter tycker, så att åtgärder kan sättas in på rätt ställen.

Så kan du ta del av resultatet

Resultatet från hyresgästenkäten kommer att presenteras här på hfab.se under 2023.

 

Customer service