Underhållsfonden

Tillfälligt uppehåll i tidsbokningen för Underhållsfonden

Just nu håller vi på att arbeta fram ett nytt sätt för er hyresgäster att kunna boka in tider för beställningar i Underhållsfonden.

Mellan den 31 januari och 6 februari kan du därför inte boka in tider.

 

Information kommer inom kort att läggas ut här om hur du som hyresgäst kan beställa ur underhållsfonden.

Gör om hemma med Underhållsfonden. Vardagsrum tapetserat med beige strukturtapet. En vit soffa, fåtölj och stålampa är inredningsförslag.

Varje lägenhet (undantaget studentlägenheter och dotterbolag) är knutna till Underhållsfonden (f d Bonusfonden), som du kan använda till att göra om hemma. Det innebär att HFAB månadsvis sätter av medel till lägenhetens Underhållsfond som du som hyresgäst kan använda för att beställa underhåll av ytskikt såsom golv, väggar och tak i din lägenhet undantaget badrum och våtutrymmen.

För målning och tapetsering kan du antingen välja att hantverkare som HFAB anlitar utför arbetet eller att själv göra arbetet men beställa färg eller tapeter via Underhållsfonden. Du kan se lägenhetens underhållsfondsaldo under Mina sidor och på hyresavin.

Underhållsfondsaldot är knutet till lägenheten och stannar kvar i lägenheten den dagen hyresgästen flyttar ut. Om man flyttar från en lägenhet hos HFAB till en annan lägenhet hos oss flyttas inte fondsaldot med utan då ges tillgång att använda det fondsaldo som är knutet till den nya lägenheten.

När du vill använda Underhållsfonden

För att beställa underhåll måste saldot i Underhållsfonden räcka till det underhåll du vill beställa. Saldot ökar månadsvis och baseras på antalet kvadratmeter i din lägenhet. Om saldot inte räcker kan du antingen vänta tills saldot är tillräckligt eller själv betala mellanskillnaden. Väljer du det senare, att betala mellanskillnaden, kommer den överstigande summan att debiteras på din nästa hyra. Underhållsfondens saldo beror på vilket underhåll som tidigare beställts till lägenheten av dig själv eller tidigare hyresgäster. Det är ditt ansvar som hyresgäst att beställa det underhåll som lägenheten har behov av. Kontakta gärna HFAB:s Gör om hemma-avdelning om du vill få hjälp och rådgivning kring lägenhetens underhållsbehov.

Gör om på egen hand

Underhållsfonden är skapad så att du kan välja att tapetsera/måla väggar själv men beställa materialet från det sortiment som HFAB erbjuder i Underhållsfonden. På så vis räcker fondsaldot längre/till mer underhåll. Det material som bekostas med Underhållsfonden ska användas i den rumsenhet som angetts vid beställning.

Om du utför underhåll på egen hand, tänk på att arbetet som utförs måste vara fackmannamässigt utfört annars riskerar du att bli ersättningsskyldig den dagen du flyttar ut.  Utöver stickprovskontroller utförs kontroll av att utfört arbete vid tillfället för avflyttningsbesiktning.

Gör om hemma, Fredrik Ströms gata 6

Telefontid måndag-torsdag kl 9-11.

Telefon: 035-138360. E-post: underhallsfond@hfab.se

Customer service