Underhållsfonden

Till och med 1 november 2020 är det beställningsuppehåll i Underhållsfonden

Det innebär att du under denna period inte kommer kunna beställa från Underhållsfonden eller göra hyreshöjande val. Läs mer.

Varje lägenhet (undantaget studentlägenheter och dotterbolag) är knutna till Underhållsfonden (f d Bonusfonden), som du kan använda till att göra om hemma. Det innebär att HFAB månadsvis sätter av medel till lägenhetens Underhållsfond som du som hyresgäst kan använda för att beställa underhåll av ytskikt såsom golv, väggar och tak i din lägenhet undantaget badrum och våtutrymmen.

För målning och tapetsering kan du antingen välja att hantverkare som HFAB anlitar utför arbetet eller att själv göra arbetet men beställa färg eller tapeter via Underhållsfonden. Du kan se lägenhetens underhållsfondsaldo under Mina sidor och på hyresavin.

Underhållsfondsaldot är knutet till lägenheten och stannar kvar i lägenheten den dagen hyresgästen flyttar ut. Om man flyttar från en lägenhet hos HFAB till en annan lägenhet hos oss flyttas inte fondsaldot med utan då ges tillgång att använda det fondsaldo som är knutet till den nya lägenheten.

När du vill använda Underhållsfonden

För att beställa underhåll måste saldot i Underhållsfonden räcka till det underhåll du vill beställa. Saldot ökar månadsvis och baseras på antalet kvadratmeter i din lägenhet. Om saldot inte räcker kan du antingen vänta tills saldot är tillräckligt eller själv betala mellanskillnaden. Väljer du det senare, att betala mellanskillnaden, kommer den överstigande summan att debiteras på din nästa hyra. Underhållsfondens saldo beror på vilket underhåll som tidigare beställts till lägenheten av dig själv eller tidigare hyresgäster. Det är ditt ansvar som hyresgäst att beställa det underhåll som lägenheten har behov av. Kontakta gärna HFAB:s Gör om hemma-avdelning om du vill få hjälp och rådgivning kring lägenhetens underhållsbehov.

Gör om på egen hand

Underhållsfonden är skapad så att du kan välja att tapetsera/måla väggar själv men beställa materialet från det sortiment som HFAB erbjuder i Underhållsfonden. På så vis räcker fondsaldot längre/till mer underhåll. Det material som bekostas med Underhållsfonden ska användas i den rumsenhet som angetts vid beställning.

Om du utför underhåll på egen hand, tänk på att arbetet som utförs måste vara fackmannamässigt utfört annars riskerar du att bli ersättningsskyldig den dagen du flyttar ut.  Utöver stickprovskontroller utförs kontroll av att utfört arbete vid tillfället för avflyttningsbesiktning.

Exempel

Eva bor i en tvåa hos HFAB på Fågelvägen, Vårhem, sedan fem år tillbaka. När Eva flyttade in var lägenheten nyligen tapetserad och hon har därför inte använt lägenhetens fondsaldo som nu uppgår till 11 152 kronor.

Eva ska snart bli sambo och har fått ett nytt lägenhetsavtal med HFAB. Den nya lägenheten, en trea på Maratonvägen, Öster, har ett fondsaldo på 20 360 kronor. Från den dag som Eva tecknade avtalet på Maratonvägen får hon använda den lägenhetens Underhållsfond. Eftersom ena sovrummets tapeter är solblekta och parkettgolvet har många märken beställer Eva omtapetsering i sovrummet och slipning av parkettgolvet genom Underhållsfonden. Hon förbrukar då 19 800 kronor.

Niklas blir nästa hyresgäst, i Evas tidigare lägenhet, på Fågelvägen. Från att han skriver på lägenhetsavtalet får han möjlighet att använda lägenhetens Underhållsfond, som alltså uppgår till 11 152 kronor. Niklas tycker att väggarna fortfarande är i fint skick, men vill ha en fondvägg i vardagsrummet för att få lägenheten mer personlig. Han är händig och nyttjar Underhållsfonden till att hämta två egenvalda tapetrullar och planerar tapetsera sin fondvägg själv. Lägenhetens Underhållsfond består nu av 10 090 kronor.

Obs! Angivna priser är exempel och kan variera.

Gör om hemma, Fredrik Ströms gata 6

Telefontid måndag-torsdag kl 9-11.

Telefon: 035-138360. E-post: underhallsfond@hfab.se