Krav för att hyra seniorlägenhet

För att ha möjlighet att hyra en seniorlägenhet hos HFAB måste du uppfylla våra grundkrav. 

Följande grundkrav gäller:

Du som söker måste vara minst 60 eller 65 år, utifrån de förutsättningar som annonsen i Bosök anger. Samma regler gäller för en andrahandshyresgäst eller vid direktbyte, minst 60 eller 65 år

 • Du har inga betalningsanmärkningar från de senaste 12 månaderna 
 • Du har inga skulder till HFAB
 • Din månadsinkomst efter skatt överstiger månadshyran
 • Du ska ha skött din relation till HFAB
 • Du kan bara ha ett lägenhetsavtal hos HFAB
 • Då du hyr en lägenhet hos HFAB ska denna vara din huvudsakliga bostad
  - Komplementsbostad förutsätter ej pendlingsbart avstånd (restid cirka tre timmar/dag eller cirka 20 mil/dag) eller andra omständigheter som motiverar behov av bostaden

Om du inte uppfyller HFAB:s grundkrav kan du inte få ett hyresavtal med HFAB.

Vad innebär misskött relation?

Om du som sökande har misskött din relation med HFAB under de två senaste åren får du inget hyresavtal.

Med misskött relation räknas:
 • olovlig andrahandsuthyrning
 • falska intyg och felaktiga uppgifter
 • vanvård av lägenhet
 • allvarliga störningar mot andra hyresgäster
 • hot eller våld mot personal
 • verkställd avhysning återtagen lägenhet

Vid misskött relation spärras du från att göra intresseanmälningar till våra lägenheter under två år. Du mister även dina köpoäng. Detta innebär att du måste gå in och aktivera dig i bostadskön igen.

Innan hyresavtal kan skrivas gör vi alltid en inkomstprövning på dig som sökande. Det är ditt ansvar att senast vid avtalsskrivning visa arbetsgivarintyg, lönespecifikation eller andra relevanta intyg för att styrka din nuvarande inkomst. Kan du inte styrka din inkomst kommer lägenheten att erbjudas nästa person i turordningen.

För att uppfylla HFAB:s inkomstkrav gäller följande:

 • Din aktuella månadsinkomst efter skatt ska överstiga månadshyran
 • Om du har ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten krävs att din månadsinkomst efter skatt är dubbelt så hög som månadshyran. 
Som inkomst klassas följande:
 • Lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • Studiemedel
 • Pension
 • Kapitalinkomst. Ränta på kapital räknas som inkomst, inte likvida medel på bankkonto
 • Försörjningsstöd styrkt av Halmstads kommun
 • Skattepliktig och icke skattepliktig ersättning från Försäkringskassan, såsom: sjukpenning, sjukersättning, etcetera (skattepliktig)
 • Bostadsbidrag, handikappersättning, underhållstöd, etableringsersättning, etcetera (ej skattepliktiga)

Vid försörjningsstöd och etableringsersättning följer vi försörjningsstödets riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnad. Se Försäkringskassan för gällande giltiga ersättningar.

Du som har skulder hos Kronofogdemyndigheten eller en beslutad eller pågående skuldsanering kan ändå hyra lägenhet, men vi ställer högre inkomstkrav på dig.

För att du ska uppfylla kraven för skulder och betalningsanmärkningar krävs att kreditupplysningen styrker följande för samtliga som ska stå på hyresavtalet:

 • Du får inte ha någon betalningsanmärkning de senaste 12 månaderna.

Vid betalningsanmärkning spärras du från att söka lägenhet tills den senaste betalningsanmärkningen är äldre än 12 månader. Efter denna period hävs spärren per automatik och du kan återigen söka lägenheter förutsatt att ingen ny betalningsanmärkning har tillkommit. Borgensman eller deposition av hyra godkänns inte. Du får inte heller ha några skulder till HFAB, vilket alltid kontrolleras innan avtalsskrivning. Du är spärrad från att söka lägenhet tills dess att denna skuld är reglerad.

Customer service