Allmänna ytor

I kvarteret Gullhönan bor du praktiskt och trivsamt med en grönskande innergård. Allmänna ytor är framtagna med lösningar för en enklare vardag.

Förråd och tvättstuga

Alla lägenheter har ett tillhörande lägenhetsförråd på vinden. Lägenhetsförråden varierar mellan 2,2-4,4 kvadratmeter. Tvättstugorna hittar du på bottenvåningen i respektive flerbostadshus.

Innergården

Miljöhus för källsortering hittar du på innergården. Det finns även tre underjordiska behållare (UWS), två för restavfall och en för matavfall.

På innergården kan du njuta av en härlig dag under pergolan och vara omgiven av gräsytor, planteringar och sittplatser. Pergolan och miljöhuset har sedumtak, vilket också kallas för gröna tak. Sedumtaken är bra för både naturen, oss människor och våra minsta hyresgäster, insekterna.

Bilderna är exempelbilder med reservation för avvikelser och ändringar.

Cykelförråd

Det finns ett cykelförråd per flerbostadshus. Det finns även cykelparkering under tak vid parkeringsplatsen. 

Parkering

Parkeringsplatserna är placerade väster om hus 18, mellan nytt hus och befintligt hus. Det finns 29 parkeringsplatser plus tre handikappsanpassade parkeringsplatser. Av dessa är åtta stycken elbilsplatser. Alla parkeringsplatser kommer att hyras ut.

Rökfritt boende

Gullhönan kommer att vara ett rökfritt boende. Rökfria fastigheter är en del i vårt arbete för en bättre boende- och utemiljö.

Mer information om vad rökfritt boende innebär kan du läsa om här.

Customer service