Har du blivit antagen till Högskolan i Halmstad?

Grattis! Hos HFAB finns det två vägar för att hyra en studentlägenhet, via studentköpoäng (Torget) eller via lottning.

Unga studenter som ler

När köpoäng avgör är det den sökande med flest köpoäng av de som har anmält sitt intresse på studentlägenheten, som erbjuds avtalet. När lottning används har alla som anmäler sig till studentlägenheten samma chans, då ett datasystem lottar fram en köordning. En förutsättning för att kunna söka studentlägenhet är att HFAB:s grundkrav för studentlägenhet uppfylls.

Inför terminsstart används lottning som uthyrningsmetod för de flesta av HFAB:s tillgängliga studentlägenheter.
Studentlägenheter med inflyttning 1/9 blir sökbara 19/7, 21/7 och 23/7

Studentlägenheter med inflyttning 1/10 blir sökbara 2/8, 4/8 och 6/8

Så här går uthyrningen av lottade lägenheter till vid terminsstart

  • Lägenheter som lottas ut vid terminsstart presenteras i Bosök. Du kan söka dem under ett dygn, från klockan 19 den dag de släpps till klockan 19 efterföljande dag. 
  • Du kan lämna intresseanmälan på hur många lägenheter du vill.
  • När anmälningstiden har gått ut lottar ett datasystem fram en köordning bland alla som har sökt studentlägenhet.
  • De tre sökande som har lottats först och som uppfyller HFAB:s grundkrav för studenter får möjlighet att gå på visning. Är du en av de lottade har du sammanlagt fem dagar på dig att titta på lägenheten och ge besked om du vill ha den eller inte. Under dessa fem dagar ska du även ladda upp ditt antagningsbesked/ansökan till Högskolan i Halmstad för att kunna tacka ja till lägenheten.
  • Den sökande som lottats först av de som tackar ja till lägenheten efter visning får avtalet under förutsättning att HFAB:s grundkrav för studentlägenhet uppfylls.

Ställ dig i bostadskön

Läs mer om hur du söker studentlägenhet på HFAB

Hitta lediga studentlägenheter

Customer service