Pressmeddelande2018-04-20

Samarbete för ny hyressättningsmodell inom kommunen

- I samarbete med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Halmstad har HFAB som målsättning att skapa en förutsägbar hyressättning utifrån en gemensam bild av bruksvärdet för hyresrätterna inom kommunen. En viktig parameter i detta är hyresgästernas värderingar, säger Helene Blomberg, Affärsområdeschef hyresgäster på HFAB.

Enkäten skickas ut med start 23 april. Svaren kommer, med efterföljande besiktning av beståndet, att utgöra grund för att fastighetsbolaget och de privata aktörerna ska nå en gemensam hyressättning inom Halmstads kommun. Systematisk hyressättning har alltså sin utgångspunkt i värderingar av kvaliteter och egenskaper mellan olika lägenheter och bostadsområden.

- Vi hoppas att så många som möjligt av de som får enkäten via e-post lägger några minuter på att svara. Det är en liten insats som på sikt bidrar till en grund för en mer enhetlig hyressättning inom kommunen, fortsätter Helene Blomberg.