Info om 150 sommarjobb 2020

Sommaren 2020 erbjuder HFAB återigen sommarjobb till 150 ungdomar mellan 16-19 år. Kravet är att man bor hos HFAB och att någon av dina föräldrar står på lägenhetsavtalet. 

Behöriga att söka är följande åldersgrupper (16-19 åringar) se förklaring nedan:

Född
2000 (Fylla 20 år tidigast 4/7-20)
2001
2002
2003
2004 (Fylla 16 år senast 27/7-20)

Vi tar emot ansökningar på hemsidan mellan den 10 februari och 9 mars.

Har man redan jobbat hos oss under två somrar kan man söka en plats som ungdomsarbetsledare. Alla som ansöker kallas till en snabbintervju lördagen den 28 mars.

Vilka jobb gäller det?
Det är alla möjliga uppdrag, från ogräsrensning av rabatter till målning av cykelförråd. Du kommer inte att arbeta inne i lägenheter. Det är HFAB:s husvärdar och förvaltare som lämnar förslag på lämpliga uppdrag. Du som blir erbjuden sommarjobb får vara beredd att arbeta på annat bostadsområde än där du själv bor. Blir du erbjuden ett jobb skriver du på ett anställningsavtal. För att skriva på ett avtal måste du ha ett giltigt ID-kort, ett pass eller körkort för att bevisa vem du är.

Lön?
Lönerna följer fastighetsanställdas förbunds avtal och ju äldre du är ju mer tjänar du. Lönerna för 2020 är inte fastställda ännu. 2019 tjänade en 16-åring ca: 70:-kr/tim, en 17-åring ca 77:-kr/tim, en 18-åring ca 105,50:-kr/tim och en 19-åring ca 112,50:-kr/tim. Lönen betalas ut till ditt bankkonto. För att underlätta utbetalningen av lönen behöver du skaffa Mobilt bank ID samt ett konto på en valfri bank.

Anställningsperioder?
Alla som anställs jobbar tre veckor. Antingen i början, i mitten eller i slutet av sommarlovet. De som anställs som ungdomsarbetsledare kommer preliminärt att jobba fyra veckor.

Nytt för i år är att den som söker sommarjobbet skall vara beredd att jobba i olika bostadsområde runt HFAB s fastigheter. Om du blir erbjuden arbete är det alltså ingen garanti att du jobbar i samma område som du bor.

För mer information ta kontakt med projektledare Per Throneé, 035-13 84 42 eller skriv till 150sommarjobb@hfab.se