Vi återupptar OVK-besiktningar

OVK besiktning är en obligatorisk och lagstadgad kontroll av våra fastigheters ventilationssystem, som ska utföras kontinuerligt. Vid besiktningen kontrolleras att ventilationen har fullgod funktion och att den överensstämmer med regelverket som gällde när huset byggdes. Vi kommer nu att återuppta våra OVK-besiktningar, med fortsatt hänsyn till situationen med smittspridning av coronaviruset.

Du som är vår hyresgäst kommer att få hem en lapp från Riksbyggen med datum och tidpunkt för när din bostad ska besiktigas. Riksbyggen utför besiktningen på uppdrag av HFAB. Lappen får du tio arbetsdagar innan det är dags. Du kan lämna hemmet och låta Riksbyggen gå in med reservnyckel.

Du som är sjuk eller tillhör en riskgrupp, och inte bör ta emot besök, kan ringa 035-192510 för att meddela det, så skjuter vi upp besiktningen.

Vi samarbetar med dig för att minimera smittspridningen:

  • Riksbyggens medarbetare håller avstånd till hyresgäster och skakar inte hand.
  • De är noggranna med handhygien och renhållning av ytor.
  • Inför varje nytt lägenhetsbesök används handsprit eller plasthandskar.
  • Riksbyggen är flexibla med bokningen – kontakta 035-192510 om du inte kan, vill eller bör ta emot för besiktningen.

Har du frågor kan du vända dig till Kundcenter på 035-138300 eller info@hfab.se.