Så här söker du studentlägenhet

Det finns två vägar för att få en studentlägenhet, via lottning eller studentköpoäng.

Då köpoäng avgör är det den person med flest köpoäng av de som har anmält intresse till studentlägenheten som erbjuds hyresavtalet, under förutsättning att HFAB:s grundkrav uppfylls. Då lottning används har alla som anmält intresse till studentlägenheten samma chans, eftersom datasystemet lottar fram en köordning. Den som lottas först står också först på tur att få lägenheten under förutsättning att HFAB:s grundkrav uppfylls.

Studentlägenheterna publiceras i Bosök under fem dagar för möjlighet att anmäla ditt intresse.

Inför terminsstart (med inflyttning 1/2, 1/9 samt 1/10) används lottning som uthyrningsmetod för största delen av HFAB:s tillgängliga studentlägenheter. Under resterande delen av året är det via köpoäng som största delen av lägenheterna hyrs ut. Vid uthyrning vid terminsstart är anmälningstiden 24 timmar för de lägenheter som lottas. Sista svarstid är alltid kl 19:00 vilket även framgår på varje hyresobjekt som finns att söka.

Lägenheter där det är kort tid kvar till inflyttning lottas ut, anmälningstiden är då 24 timmar.

Då anmälningstiden har gått ut för HFAB:s studentlägenheter erbjuds tre till fem personer visning på lägenheten. Det är alltid de som har flest köpoäng eller har lottats först som erbjuds visning. Om du erbjuds visning har du fem dagar på dig att ge svar om du vill ha lägenheten eller inte. Du måste ha laddat upp ditt registreringsintyg för att kunna tacka ja till lägenheten. Utan uppladdat intyg tillåter inte systemet dig att tacka ja till lägenheten. Om du avsiktligen har laddat upp ett ogiltigt intyg så har du ingen möjlighet att få lägenheten. Lägenheten tilldelas då nästkommande person på tur. Komplettering av intyg kan göras om du av misstag har laddat upp fel intyg.

Följande intyg skall lämnas in:

  • Du som studerar på Högskolan i Halmstad idag eller är antagen: Registreringsintyg från Högskolan i Halmstads studentportal ”Ladok”.
  • Du som har ansökt till Högskolan i Halmstad: Bekräftelse på att du har ansökt till Högskolan i Halmstad. Gäller enbart lägenheter med inflyttningsdatum 1 juni, 1 juli och 1 augusti.

För studentlägenheter gäller följande ansökningsregler:

  • Du har rätt att tacka nej till en studentlägenhet två gånger under en tvåmånadersperiod, vid tredje nejet blir du spärrad att söka studentlägenhet i två månader. Ej svar räknas som ett nej.
  • För studentlägenheter får du ha max fem pågående intresseanmälningar för studentlägenheter. Vid terminsstart kan du dock anmäla dig på obegränsat antal studentlägenheter som lottas.
  • Studentlägenheterna är avsedda för en till två personer.
Customer service