Visning och tilldelning av lägenhet

När lägenheten funnits på Bosök för intresseanmälan i fem dagar erbjuds de fem personer med flest köpoäng visning av lägenheten.

Det är ditt ansvar som hyressökande att kontakta befintlig hyresgäst och boka visningstid, men befintlig hyresgäst måste vara behjälplig med att visning av lägenheten kan ske. Inom fem dagar behöver du ge ett besked om du vill ha lägenheten eller ej. Svarar du inte alls räknas ditt svar som ett nej.

Den person med flest köpoäng och som uppfyller HFAB:s grundkrav tilldelas lägenheten. Har du blivit erbjuden lägenheten måste du senast vid avtalsskrivning kunna styrka att du har en inkomst som motsvarar HFAB:s inkomstkrav. Kan du inte detta erbjuds lägenheten nästa person i turordningen.

Customer service