Kundundersökningar

Cirka 4 000 av HFAB:s bostadshyresgäster tillfrågades under våren 2017 om hur nöjda de är med sitt boende och med HFAB som hyresvärd. Undersökningen är en del i HFAB:s arbete med att förbättra sin verksamhet och erbjuda ett ännu bättre boende.

Resultatet av HFAB:s hyresgästundersökning för 2017 är här. HFAB:s hyresgäster är stabilt nöjda och resultaten är mer eller mindre desamma från föregående år. I december kommer vi presentera vilka åtgärder vi har gjort sedan föregående undersökning och hur planerna ser ut framöver.

 

NFKI över tid

Obs! Skalan på y-axeln sträcker sig från 62 till 74. Fluktuationerna kan således uppfattas som större än vad de faktiskt är.

 

NFKI per distrikt

 

Tabell 1 - Betygsindex

(Hela HFAB)

 

Tabell 1 - Betygsindex

(Distrikt CentrumNord)

 

Tabell 1 - Betygsindex

(Distrikt lokaler)

 

Tabell 1 - Betygsindex

(Distrikt VästTätort)

 

Tabell 1 - Betygsindex

(Distrikt Öst)

 Vill du veta mer om resultatet av de senaste årens undersökningar kan du läsa mer nedan.

För mer information

Har du några frågor till HFAB angående undersökningen är du välkommen att höra av dig till Sandra Öfverman via e-post sandra.ofverman@hfab.se