21 juli 2017

Ledigt jobb på HFAB

Nu kan du läsa om tjänsten och lämna din ansökan här på hfab.se!

Till annonsen

Kundundersökningar

Cirka 4 000 av HFAB:s bostadshyresgäster tillfrågades under våren 2016 om hur nöjda de är med sitt boende och med HFAB som hyresvärd. Undersökningen är en del i HFAB:s arbete med att förbättra sin verksamhet och erbjuda ett ännu bättre boende.

Resultatet av årets undersökning kommer att redovisas i HFAB:s kundtidning hallå! under hösten 2016. Vill du veta mer om resultatet av de senaste årens undersökningar kan du läsa mer nedan.

Bakgrund 

Årets undersökning är den sjunde  som görs med SCB:s NFKI-modell. NFKI står för 
”Nöjd-Förvaltnings-Kvalitets-Index”. De tidigare undersökningarna genom­fördes hösten 2009, våren 2011, våren 2012, våren 2013, våren 2014 respektive våren 2015.

Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad HFAB:s hyresgäster tycker om den vardagliga fastighetsförvaltningen. Det ger kunskap som ligger till grund för förbättringar av bolagets verksam­het. Genom att använda modellen kan jämförelser också göras med andra bostadsföretag. SCB:s modell mäter dels hur hyresgästerna bedömer förvaltningskvaliteten i sin helhet och dels hur hyresgästerna värderar olika faktorer som tillsammans bildar förvaltningskvaliteten. Förutom att få ett mått på hur nöjda hyresgästerna är, får man också reda på vilka faktorer som är särskilt angelägna att förbättra.

Faktorerna sam­manfattas i vägda betygsindex som kan variera mellan 0 och 100.  Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända och betygsindex på 75 eller högre kan tolkas som att de svarande är mycket nöjda. Gränsen för nöjd bedöms gå vid betygsindex 55.

För mer information

Har du några frågor till HFAB angående undersökningen är du välkommen att höra av dig till Kent Lundén på HFAB, telefon 035-13 83 24 eller e-post kent.lunden@hfab.se.

Kundundersökning 2016

Kundundersökning 2015

Kundundersökning 2014

Kundundersökning 2013