Kundundersökningar

HFAB:s organisation utgår från hyresgästerna. Merparten av de dagliga kontakterna och relationerna med våra hyresgäster såväl som den löpande förvaltningen sker via våra affärsområden lokaler, distrikt och hyresgäster. Vi har tre distrikt samt kundtjänst och underhållsfond. Affärsområdenas arbete stöds av olika avdelningar: Fastighetsutveckling, Ekonomi, Affärsutveckling/Kommunikation, och HR.

Resultatet av HFAB:s hyresgästundersökning för 2017 är här. HFAB:s hyresgäster är stabilt nöjda och resultaten är mer eller mindre desamma från föregående år. I december kommer vi presentera vilka åtgärder vi har gjort sedan föregående undersökning och hur planerna ser ut framöver.

 

NFKI över tid

Obs! Skalan på y-axeln sträcker sig från 62 till 74. Fluktuationerna kan således uppfattas som större än vad de faktiskt är.

 

NFKI per distrikt

 

Tabell 1 - Betygsindex

(Hela HFAB)

 

Tabell 1 - Betygsindex

(Distrikt CentrumNord)

 

Tabell 1 - Betygsindex

(Distrikt lokaler)

 

Tabell 1 - Betygsindex

(Distrikt VästTätort)

 

Tabell 1 - Betygsindex

(Distrikt Öst)

För mer information

Har du några frågor till HFAB angående undersökningen är du välkommen att höra av dig till Sandra Öfverman via e-post sandra.ofverman@hfab.se