Pressmeddelande2017-11-15

HFAB förnyar Klackerupsområdet

Projektet innefattar även produktion av 37 nya vindslägenheter. Byggstarten beräknas till december 2017 och projektet beräknas pågå till halvårsskiftet 2020.

Klackerupsområdet, som byggdes på femtiotalet står nu på tur för förnyelse. Projektet innefattar byte av avlopps och vattenstammar, ny el, nya badrum, ny mekanisk till- & frånluftsventilation, nya säkerhetsdörrar samt renovering av balkonger, tak, fönster, trapphus, vindar och källare.

- Projektet är en del i det omfattande underhållsarbete som HFAB genomför. Jag tycker att det är speciellt roligt att en lokal entreprenör vunnit anbudet, säger Ulf Eriksson, Fastighetsutvecklingschef på HFAB.

De nya vindslägenheterna är på 1 ROK och ca 35 kvadratmeter stora.

- Vi upplever att det finns en stor efterfrågan på mindre lägenheter, speciellt i centrala lägen i Halmstad, fortsätter Ulf Eriksson.

De berörda hyresgästerna kommer att få en hyreshöjning från 669 kronor per månad beroende på vilka val de gör. Hyreshöjningen kommer att ske i två steg, halva hyreshöjningen sker efter färdigställande och resten av hyreshöjningen sker ett år därefter.

- Vår ambition är att förnyelsen ska göras så att påverkan på befintliga hyresgäster blir så liten som möjligt. Men naturligtvis kommer det att bli mycket störningar under sex till åtta veckor som arbetet utförs inne i lägenheterna, avslutar Ulf Eriksson. 

De första nyproducerade vindslägenheterna beräknas bli klara för inflyttning i juli 2018. Därefter blir det succesiv inflyttning etappvis fram till juli 2020.

För mer information eller frågor, kontakta:

Ulf  Eriksson, Fastighetsutvecklingschef, telefon 070 397 97 25  ulf.eriksson@hfab.se