Andra hand

För att få hyra ut din lokal i andra hand krävs tillåtelse av fastighetsägaren, kontakta oss för mer information.