Stå i bostadskön och söka studentlägenhet

För att kunna söka studentlägenhet hos HFAB måste du ställa dig i HFAB:s bostadskö för studentlägenheter och samla köpoäng. Du kan samla köpoäng i studentkön och söka studentlägenhet från dagen du fyller 18 år. När du registrerar dig i HFAB:s studentkö ställs du även i vår bostadskö för ordinarie lägenheter. Om du redan är registrerad i HFAB:s bostadskö för ordinarie lägenheter kan du på din 18-årsdag även aktivera dig i studentkön under Mina sidor. 

Du får en köpoäng per dag. Köpoängen nollställs alltid när du får en lägenhet. Detta gäller även vid lägenhetsbyte. Dina insamlade köpoäng nollställs inte när du flyttar.

_____________________________________

 

Två vägar till studentlägenhet:

Det finns två vägar för att hyra en studentlägenhet, via lottning eller studentköpoäng (Torget). När köpoäng avgör är det den person med flest köpoäng av de som har anmält sitt intresse på studentlägenheten, som erbjuds avtalet under förutsättning att HFAB:s grundkrav för studentlägenhet uppfylls. När lottning används har alla som anmäler sig till studentlägenheten samma chans, då ett datasystem lottar fram en köordning.

Inför terminsstart (med inflyttning 1 februari, 1 september samt 1 oktober) används lottning som uthyrningsmetod för de flesta av HFAB:s tillgängliga studentlägenheter.

Obs! Du måste ladda upp ditt antagningsbesked/ansökan till Högskolan i Halmstad för att kunna tacka ja om du får ett erbjudande om lägenhet. Uppladdningsfunktionen finns under Mina sidor.

_____________________________________

 

Så här går uthyrning via köpoäng till:

 • Alla lediga lägenheter presenteras på Bosök i 5 dagar.
 • När anmälningstiden har gått ut görs en kreditupplysning bland de 5 med flest köpoäng.
 • De 5 som uppfyller HFAB:s grundkrav för studentlägenhet får möjlighet att gå på visning.
 • De har sammanlagt 5 dagar på sig att titta på lägenheten och ge besked om de vill ha den eller ej. Under dessa 5 dagar ska du även ha laddat upp ditt antagningsbesked/ansökan till Högskolan i Halmstad för att kunna tacka ja till lägenheten.
 • Den med flest köpoäng som tackar ja till lägenheten efter visning får avtalet, under förutsättning att studiekravet uppfylls.

_____________________________________

 

Så här går uthyrningen av lottade lägenheter till vid terminsstart:

 • Lägenheter som lottas ut vid terminstart presenteras i Bosök och går att söka under ett dygn, från klockan 19 till klockan 19 efterföljande dag.
 • Intresseanmälan kan lämnas på obegränsat antal lägenheter.
 • När anmälningstiden gått ut lottar ett datasystem fram en köordning bland de som anmält sig.
 • De 3 som lottats först och som uppfyller HFAB:s grundkrav för studenter får möjlighet att gå på visning.
 • De har sammanlagt 5 dagar på sig att titta på lägenheten och ge besked om de vill ha den eller ej. Under dessa 5 dagar ska du även ha laddat upp ditt antagningsbesked/ansökan till Högskolan i Halmstad för att kunna tacka ja till lägenheten.
 • Den som lottats först av de som tackar ja till lägenheten efter visning får avtalet under förutsättning att HFAB:s studiekrav uppfylls.

_____________________________________

 

Så här går den ordinarie uthyrningen av lottade lägenheter till:

 • Lägenheter som lottas ut presenteras i Bosök i 5 dagar.
 • När anmälningstiden gått ut lottar ett datasystem fram en köordning bland de som anmält sig.
 • De 5 som lottats först och som uppfyller HFAB:s grundkrav för studenter får möjlighet att gå på visning.
 • De har sammanlagt 5 dagar på sig att titta på lägenheten och ge besked om de vill ha den eller ej. Under dessa 5 dagar ska du även ha laddat upp ditt antagningsbesked/ansökan till Högskolan i Halmstad för att kunna tacka ja till lägenheten.
 • Den som lottats först av de som tackar ja till lägenheten efter visning får avtalet under förutsättning att HFAB:s studiekrav uppfylls.

Du får ha max tre pågående intresseanmälningar i studentkön. Om du efter visning tackar nej eller inte svarar alls totalt tre gånger under en tvåmånadersperiod spärras du från att söka studentlägenheter i två månader. Du fortsätter att samla köpoäng även under spärrtiden.

Du måste alltid kunna uppvisa studieintyg för att få skriva avtal på en studentlägenhet. Studentlägenheterna är avsedda för en till två personer.