SÅ FUNKAR DET - Lång väg innan vräkning

Det ska ganska mycket till för att en hyresgäst ska bli vräkt. Innan det har gått så långt finns det många åtgärder att vidta. Ann-Margret Lindell, krav- och inkassohandläggare på HFAB, berättar om sitt vräkningsförebyggande arbete.

Tillsammans med socialförvaltningen, ekonomiskt bistånd, hemvårdsförvaltningen ochpyskiatrin har HFAB ett nätverk som pratar om hur vi kan jobba tillsammans för att förebygga vräkning.

På vilket sätt jobbar HFAB vräkningsförebyggande?

– Vi har tillsammans med socialförvaltningen, ekonomiskt bistånd, hemvårdsförvaltningen och psykiatrin ett nätverk som träffas fyra gånger per år och pratar om hur vi kan jobba tillsammans för att förebygga vräkning. Sedan träffar vi socialförvaltningen en gång i månaden och går igenom ärenden som gått till Kronofogden. Att ha en personlig kontakt i det förebyggande arbetet är mycket viktigt.

Vilken information får hyresgästen innan den blir vräkt?

– Dag fyra i månaden skickar vi en sms-påminnelse till alla som inte har betalat hyran. Dag åtta och nio ringer kundvärden de som inte har betalat. Då finns en möjlighet att få anstånd och/ eller en avbetalningsplan. Dag tio skickar vi ut ett inkassokrav på 180 kronor. Då är det många som hör av sig till oss och vi kan göra upp en avbetalningsplan även då. Den tjugonde dagen går det till Kronofogden. När hyresgästen har fått ett utslag från dem har de tre veckor på sig att betala innan de vräks.

Är det vanligt att hyresgäster blir vräkta?

– Nej, vi försöker alltid att hitta lösningar så att det inte behöver gå så långt. Fram till datumet för vräkningen arbetar vi aktivt med att hitta lösningar - vi har möten med hyresgästerna och försöker reda ut och hjälpa dem. Vi löser nästan allt. I år har vi haft totalt två vräkningar.

Kan man få lägenhet hos HFAB igen även om man blivit vräkt tidigare?

– Ja, det kan man. Om man har blivit vräkt och betalar skulden finns det inga hinder för att söka lägenhet hos oss igen. Vi vill inte straffa människor på det sättet. Men man måste vänta i två år innan man söker igen och man får inte ha haft någon betalningsanmärkning de senaste 12 månaderna.

TIPS! Har du ekonomiska problem?

Då kan du vända dig till Halmstads kommuns budget- och skuldrådgivning. De kan ge praktiska råd om din vardagsekonomi, hjälpa till med att upprätta en hushållsbudget eller med att kartlägga dina skulder för att hitta en långsiktig lösning. Rådgivningen är gratis och personalen har tystnadsplikt.

KONTAKTUPPGIFTER
TILL BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVARNA
Telefon: 035-13 70 00 Drop in: Tisdagar 13–16, Rådhuset, Stora torg.