HFAB betalar ut elstöd till hyresgäster

HFAB har beslutat att alla hyresgäster som hade ett lägenhetskontrakt i en fastighet ansluten till individuell mätning och debitering av el (IMD) den 17 november 2022 ska få ta del av bolagets elstöd. Ersättningen betalas ut som ett hyresavdrag på decemberhyran.

  • Hyresgäster med en lägenhet på ett eller två rum och kök får en ersättning på 600 kronor
  • Hyresgäster med en lägenhet på tre tum och kök eller fler får en ersättning på 1 200 kronor.

HFAB betalar ut ersättningen utifrån antal rum i respektive lägenhet i stället för utifrån faktisk elförbrukning. Vi valde att utgå ifrån en schablonersättning för att göra hanteringen av utbetalningen möjlig.

Så betalas ersättningen ut

Ersättningen betalas ut som ett hyresavdrag på hyresgästernas decemberhyra för de hyresgäster som fortfarande bor kvar hos HFAB. Hyresgäster som har flyttat ifrån HFAB och är berättigade till ersättningen kommer att få en utbetalning av beloppet till sitt bankkonto.

Den 17 november 2022 är det datum som regeringen använde som utgångspunkt för att betala ut elstöd till villahushållen. Den person som stod på elnätsavtalet det datumet var berättigad till ersättning. Därför är det den hyresgäst som stod på lägenhetskontraktet den 17 november 2022 som är berättigad ersättning från HFAB.

Berörda hyresgäster och före detta hyresgäster som får ta del av HFAB:s elstöd kommer att få ett brev hem med mer information.

– Vi ser positivt på att vi har hittat en modell för att hyresgästerna som är berättigade till elstödet får det, säger Bojan Kokot, fastighetschef på HFAB.

Hur vet jag om min lägenhet är kopplad till IMD hushållsel eller inte?

IMD innebär att din lägenhet har en separat elmätare som mäter hur mycket el som förbrukas. Varje månad får du som hyresgäst detta specificerat på din hyresavi och kostnaden läggs på hyran.

Det är enbart hyresgäster med IMD hushållsel som får ta del av HFAB:s elstöd. Övriga hyresgäster, som har egna elavtal, har redan fått elstöd via sitt elbolag.

Bakgrund

HFAB fick sammanlagt 10,1 miljoner kronor i statligt elstöd för perioden oktober 2021 till september 2022. Vi har 1 249 lägenheter kopplade till IMD el. När HFAB ansökte om elstöd stod IMD-förbrukningen för cirka 10–12 procent av de hopräknade kilowattimmarna. Därför blir den sammanlagda ersättningen till alla HFAB:s IMD-kunder mellan 1 och 1,2 miljoner kronor.

 

Customer service