Ärendehantering - GDPR

På den här sidan får du information om den rättsliga grunden för hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du skapar ett ärende.

Avtal med den registrerade

Den rättsliga grunden för dig som är hyresgäst HFAB och lägger ett ärende är enligt nedan: Den rättsliga grunden avtal kan bli aktuell att använda när den registrerade har eller ska ingå ett avtal med exempelvis den personuppgiftsansvariga.

Intresseavvägning

För dig som inte har ett avtal med HFAB men ändå lägger ett ärrande gäller följande: Den rättsliga grunden intresseavvägning innebär att vi i vissa fall får behandla personuppgifter.

Det gäller bara om era intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

 

Customer service