Tillgänglighet för hfab.se

HFAB (Halmstads Fastighets AB) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur hfab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hfab.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen här nedanför, kan du kontakta oss via mejl på info@hfab.se

Kontakta oss om du hittar brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet kan du göra en anmälan till Digg.

Du kan även göra en anmälan till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här nedanför.

Innehåll som inte är tillgängligt

De allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister. Nedan hittar ni en lista på brister som inte är helt tillgängliga.

Bristande förenlighet med lagkraven

Färgkontrasten uppfyller inte minimikravet på kontrast
Det finns inte tillräckligt med färgkontrast mellan texten och bakgrunden på enstaka sidor för att uppfylla minimikravet på kontrast. Detta gäller främst sidor med tabeller vars rubrikrad har en orange bakgrund med vit text. Här kan personer med nedsatt syn och färgseende ha svårt att se.

Roll med underförstått dolt innehåll har tangentbordsfokus
Vissa element har en roll som innebär att deras interna struktur bör döljas från hjälpmedelstekniker. Med andra ord har deras underelement en presentationsroll. Detta gäller främst sidorna med en knapp som först döljer innehåll tills man klickar på ”plus-tecknet”. Detta kan göra det svårt för skärmläsare att läsa upp text för personer utan synförmåga.

Bild saknar ett textalternativ
Alla icke-dekorativa bilder måste ha ett textalternativ (även kallat Alt-text). Vi har vid få tillfällen missat att lägga till en kortare beskrivning av bilden. I dessa fall kan personer med skärmläsare ha svårt att läsa in vad bilden beskriver.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem under 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Vi använder oss av en extern leverantörstjänst som granskar hemsidan kontinuerligt och som påvisar problem och brister.

Redogörelsen uppdaterades senast den 6 februari 2024.

Customer service