Störningar i kabeltv-sändningen

Under onsdagen den 7 juni har flera av våra hyresgäster haft störningar i kabeltv-sändningen. Vi har kontaktat Tele2 för felsökning och nu ska sändningen fungera igen. Har du fortfarande problem med din tv-sändning? Då kontaktar du Tele2 direkt för att göra en felanmälan.

Tack för ditt tålamod!

Tillgänglighetsredogörelse

HFAB (Halmstads Fastighets AB) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda vår webbplats, oavsett behov. Här redogör vi för hur HFAB arbetar för att uppfylla lagen om tillgänglighet, våra eventuellt kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi arbetar på en granskning och att åtgärda våra brister samtidigt som vi kommer uppdatera denna sida löpande. Ni kan rapportera brister till oss enligt nedan. 

Kontakta oss om du hittar fler brister 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven, meddela oss så att vi kan granska och åtgärda problemet om det är möjligt. 

Kontakta oss via telefon eller mejl: 035-138300 / info@hfab.se 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll, kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och berätta det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Brister kommer beskrivs nedan då en granskning är gjord. Vi arbetar för tillfället med att göra en och uppmanar dig att kontakta oss under tiden om du finner brister på vår webbplats. 

Hur vi testat webbplatsen 

En oberoende granskning kommer ske av vår webbplats hfab.se. När den är gjord kommer sidan uppdateras med de brister som kvarstår på webben. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 december 2020. 

Customer service